algemene voorwaarden


Reguliere teksten

Alle voorkomende reguliere teksten van uiteenlopende aard.

Teksten met economisch en fiscaal taalgebruik
Ik verzorg vertalingen van onder andere jaarverslagen, belastingaangiften en accountantsverklaringen. Bij een vertaling wordt altijd rekening gehouden met eventuele belangrijke verschillen tussen het land van de brontaal en dat van de doeltaal, bijvoorbeeld in belastingsystemen, regelgeving of rechtsvormen. Om misverstanden te voorkomen worden er in dit soort vertalingen vaak opmerkingen of toelichtingen van de vertaler tussen rechte haken toegevoegd.

Teksten met juridisch taalgebruik
Vanuit mijn juridische achtergrond verzorg ik tevens juridische vertalingen. Juridische teksten moeten aan strikte eisen voldoen. Ingewikkelde termen mogen niets aan het toeval overlaten. Ook bij dit soort vertalingen moet ieder detail worden uitgelegd, zodat er geen misverstanden ontstaan. Er wordt rekening gehouden met eventuele verschillen in het rechtssysteem en de regelgeving tussen het land van de brontaal en dat van de doeltaal.   Om misverstanden te voorkomen worden ook hier vaak opmerkingen of toelichtingen van de vertaler tussen rechte haken toegevoegd.

Diploma´s
Indien u diploma´s wilt laten vertalen om in het buitenland te gebruiken, dan is het verstandig om eerst een legalisatiestempel te halen bij de DUO – IB-Groep te Groningen. Door uw diploma zodanig te waarmerken, bewijst het stempel dat het diploma echt is en wettelijk erkend. Voor meer informatie zie:
Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Correctie van teksten
Ik verzorg correctie van alle voorkomende teksten.

Spoedopdrachten in het weekend en door de week
In overleg met mij zijn spoedopdrachten mogelijk. Graag in dit geval altijd vooraf telefonisch contact.

Grote opdrachten
Bij vertaalopdrachten van meer dan 10.000 woorden kunnen op verzoek aangepaste offertes uitgebracht worden. Deze zal vooraf met u besproken worden.

Beëdigde vertalingen
Officiële documenten zijn niet automatisch rechtsgeldig buiten het land van herkomst.
Een oplossing hiervoor kan een beëdigde vertaling zijn. Er wordt dan een verklaring aan
de vertaling en de brontekst gehecht waaruit blijkt dat de vertaler bij de rechtbank geregistreerd staat als beëdigd vertaler.

In veel gevallen is een beëdigde vertaling niet voldoende en is er legalisatie vereist.

Wanneer u een beëdigde vertaling nodig hebt voor gebruik in het buitenland, dan is de kans groot dat het beëdigde document gelegaliseerd moet worden.
Ik raad u aan om bij de betreffende instantie te informeren of en in welke mate legalisatie vereist is.

Wat is een apostille en wanneer deze vereist is

Apostille – waarmerking van de ambtelijke documenten bestemd voor het juridisch gebruik in het buitenland:

 • Apostille – indien de documenten bestemd zijn voor het juridisch gebruik in landen die aangesloten zijn bij het Verdrag van den Haag uit 1961 tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten (Stbl. van 2005, Nr. 112, post 938) 
 • Legalisatie – indien de documenten bestemd zijn voor juridisch gebruik in landen, die niet aangesloten zijn bij het Verdrag van den Haag uit 1961

Tot de ambtelijke documenten behoren: verklaring van de burgerlijke stand, gerechtelijke en administratieve documenten, notariële akten, ambtelijke verklaringen geplaatst op privé documenten. Niet zijnde, in de zin van het Verdrag, administratieve documenten betreffende directe commerciële transacties of douaneoperaties.
Afgifte van een apostille of het laten legaliseren is niet vereist wanneer er een tweezijdige of een meerzijdige overeenkomst is waaraan de Republiek Polen verbonden is, de legalisatie afgeschaft is, deze vereenvoudigd is of vrijgesteld is met betrekking tot documenten in het kader van deze overeenkomsten.

De juiste instantie die de afgifte van een apostille of het opmaken van een legalisatie uit kan voeren met betrekking tot Poolse documenten is het Ministerie van Buitenlandse Zaken Republiek Polen, het adres:

MISZ Dział Legalizacji,
Al. Szucha 21
00-580  Warszawa
Tel: 0048-22-5239845
e-mail: legalizacja@msz.gov.pl

Informatie inzake waarmerken van documenten kan ook ingewonnen worden bij de Dienst Consulaire Voorlichting MSZ (MinBuZa)

Tel: 0048-22-5239451

Sommige documenten behoren nog vóór de afgifte van apostille of nog vóór het uitvoeren van legalisatie bij MSZ (MinBuZa) gewaarmerkt te worden:

 • Notariële en gerechtelijke documenten met uitzondering van de afschriften uit het Nationale Hof Register(Krajowy Rejestr Sądowy) worden gewaarmerkt door de President van de betreffende Arrondissementsrechtbank;
 • Diploma’s van hoger onderwijs worden gewaarmerkt door het Ministerie van Hoger Onderwijs (Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego) (www.nauka.gov.pl), diploma’s afkomstig van de Kunstacademie (Akademia Sztuki) (Muziekacademie (Akademia Muzyczna), Academie voor Schone Kunsten (Akademia Sztuk Pięknych), School van Theater en Film (Szkoła teatralna i filmowa) worden gewaarmerkt door de Minister van Cultuur en Nationaal Erfgoed (Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
  Legalisatie van diploma’s van Militair Onderwijs wordt uitgevoerd door de Minister van Defensie(Minister Obrony Narodowej),
  Legalisatie van diploma’s van Medisch Onderwijs wordt uitgevoerd de Minister van Volksgezondheid(Minister Zdrowia);
  Legalisatie van diploma’s van de Zeevaartacademie te Gdynia en Zeevaartacademie te Szczecin wordt uitgevoerd door de Minister van Infrastructuur(Minister Infrastruktury);
 • “het Nieuwe Baccalaureaat” (“Nowa Matura”) wordt gewaarmerkt door de Minister van Onderwijs (Ministerstwo Edukacji Narodowej) (www.men.gov.pl);
 • School certificaten worden gewaarmerkt door de Territoriale Onderwijs Curatorium (Terytorialne Kuratorium Oświaty)
 • Master diploma’s en vakgetuigschriften worden gewaarmerkt door de Vereniging van Poolse Ambachten (Związek Rzemiosła Polskiego) te Warschau;
 • Handelsdocumenten worden gewaarmerkt door de Nationale Kamer van Koophandel (Krajowa Izba Gospodarcza) te Warschau en regionale Kamer van Koophandel (Regionalne Izby Gospodarcze) (www.kig.pl)