algemene voorwaarden

 


Alle hieronder vermelde tarieven zijn exclusief 21% BTW. Deze tarieven zijn slechts indicatief, ik maak graag een vrijblijvende offerte op maat.

Het tarief is in ieder geval afhankelijk van de complexiteit van de tekst, het type vertaling, de tijd waarbinnen en de opzet waarin deze geleverd moet worden.

 

Reguliere teksten

EUR 0,14                             per woord

Economisch taalgebruik

EUR 0,15                             per woord

Juridisch/fiscaal taalgebruik

EUR 0,15                             per woord


Beëdigde vertalingen

Toeslag van                                   25%

Spoedopdrachten vertalen in het weekend

Toeslag van                                   50%

Spoedopdrachten vertalen door de week

Toeslag van                                   20%


In alle bovenstaande gevallen vindt woorden- en regeltelling plaats in de brontaal, met behulp van  MS Word 2007.

 

Correctie van teksten

EUR  0,05                               per woord


Bij vertaalopdrachten van meer dan 10.000 woorden kunnen op verzoek  aangepaste offertes uitgebracht worden. Deze zal met u vooraf besproken worden.

 

BEËDIGDE VERTALINGEN BIJ SPECIFIEKE DOCUMENTEN

Bij beëdigde vertalingen is een extra garantie vereist dat het document naar waarheid is vertaald. De nauwkeurigheid van de vertaling wordt bevestigd met de handtekening, stempels en verklaring van de vertaler. Beëdigde vertalingen worden altijd op papier geleverd. Voor sommige documenten gelden vaste tarieven, zoals:

 • Uittreksel bevolkingregister (GBA)
 • Geboorteakte
 • Huwelijksakte
 • Overlijdensakte
 • Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • Diploma’s
 • Getuigschriften
 • Certificaten

1 pagina

EUR                                                  45,00

2 pagina’s

EUR                                                  55,00

3 pagina’s

EUR                                                  65,00

voor elke volgende pagina

EUR                                                  20,00


Beëdigde vertalingen

Toeslag van                                   25%

Spoedopdrachten vertalen in het weekend

Toeslag van                                   50%

Spoedopdrachten vertalen door de week

Toeslag van                                   20%


Voor alle onderstaande en overige documenten geldt een woordtarief afhankelijk van
de soort van taalgebruik:

Documenten m.b.t. de nationaliteit, zoals:

 • Naturalisatiedocumenten
 • Bewijs van uw huidige nationaliteit
 • Afstand van uw oorspronkelijke nationaliteit

Notariële akten, zoals:

 • Samenlevingscontract
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Testamenten

Gerechtelijke stukken, zoals:

 • Vonnissen
 • Arresten
 • Dagvaardingen
 • Oproepingen

Andere juridische documenten, zoals:

 • Echtscheidingsdocumenten
 • Alimentatieverklaringen
 • Adoptie en voogdijdocumenten
 • Belastingverklaringen
 • Bewijsstukken

Overige:

 • Correspondentie
 • Teksten

Tarieven in strafzaken worden gehanteerd conform het Koninklijk Besluit van 16 augustus 2003, houdende vaststelling van de tarieven voor vergoedingen als bedoeld in de artikelen 3, 4, 6, 7, 17 en 18 van de Wet tarieven in strafzaken (Besluit tarieven in strafzaken 2003)

Tarieven in strafzaken

EUR  1,20                                   per regelAlle specifieke vertalingen worden geleverd in tweevoud.
Op verzoek kunnen extra exemplaren gemaakt worden voor een meerprijs van 20,00 euro per stuk.

Onder spoedopdrachten worden verstaan alle opdrachten te realiseren binnen 3 werkdagen en/of in het weekend.

Alle tarieven gelden tot 31 december 2014 onder voorbehoud tussentijdse wijzigingen
van wettelijk te bepalen Tarieven in Strafzaken.