algemene voorwaarden


Kwaliteit
Mijn uitgangspunt is hoge kwaliteit van elke vertaalwerk. Door specialisatie in bepaalde gebieden en handmatig te vertalen kan ik deze garantie waarborgen.

Leveringstermijnen
Vertalingen zijn vaak op korte termijn nodig. Ik stel alles in het werk om uw vertaalde tekst zo snel mogelijk aan u te leveren, indien mogelijk via e-mail. Bij grote opdrachten zal in overleg de leveringstermijn met u afgesproken worden.

Beëdigde vertalingen
Bij beëdigde vertalingen is een extra garantie vereist dat het document naar waarheid is vertaald. De nauwkeurigheid van de vertaling wordt bevestigd met de handtekening, stempels en verklaring van de vertaler. Beëdigde vertalingen worden altijd op papier geleverd en desnoods per aangetekende post naar u toegezonden.

Gemakkelijk
U kunt de tekst per e-mail, per fax of per post versturen. Pas na uw akkoord ontvangt u binnen de afgesproken tijd de vertaling per e-mail, fax, per post of kunt u deze persoonlijk komen afhalen.

Spoedopdrachten
Bij spoedopdrachten of opdrachten die buiten de reguliere kantoortijden verricht dienen te worden, wordt een extra toeslag in rekening gebracht.

Vertrouwelijkheid
Uw documenten zijn bij mij in goede handen. Ik heb alle mogelijke voorzorgsmaatregelen getroffen om uw documenten niet in verkeerde handen te laten vallen. Bovendien ben ik gebonden aan eisen met betrekking tot vertrouwelijkheid (afgelegde eed). Indien gewenst, voorzie ik u vooraf graag van een getekende geheimhoudingverklaring.

Lage kosten
BG Vertalingen hanteert relatief lage tarieven. Bij mij kunt u een offerte op maat laten maken. Het tarief is in ieder geval afhankelijk van de complexiteit van de tekst, het type vertaling, de tijd waarbinnen, en de opzet waarin deze geleverd moet worden.